آخرین بار که پرسپولیس سپاهان را در اصفهان برد
آخرین بار پرسپولیس با این تیم سپاهان را در اصفهان شکست داد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )