نسل سوخته , نوابغ فوتبال ( ۲ )
فوتبال بانک ملی
ایستاده از چپ: محمد علی نعمت زاده، 'سعید تهمتن'، حسین یاریار، 'رحیم میرآخوری'، کریم شاهرودی،' حافظ طاحونی'
نشسته از چپ: حسن نبوی، علیرضا شیخ الاسلامی، امیر حسین سرپریان، محسن گلدهی و 'نادر میراحمدیان'
...
واقعا یادش بخیر چه بازیکنان سرشناسی در این تیم بزرگ بازی کردند: یاریار، نعمت زاده، سرپریان، طاحونی، میرآخوری، گلدهی، تهمتن، میراحمدیان، نبوی، حاج خلیل، کاظم زاده، ناصر محمدخانی، مهدوی کیا و...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )