زود قضاوت نکنیم
عربشاهی درست میگه و پیروانی هم . طبق قوانین کریمینال ایران بعضی جرائم دارای دو جنبه شخصی و عمومی هستن . در مورد این جرائم خاص حتی اگر شاکی بی خیال بشه دادستان باید پی گیری کنه. وقتی شاکی رضایت میده یا شکایت رو پس میگیره فقط جنبه شخصی جرم از بین میره که تخفیف مجازات میشه . معمولا پروسیدینگ به این صورته که وقتی شاکی صرف نظر کرد قاضی به بهانه نقص مدرک حکم تبرعه میده مگه جرم کاملا مشهود و مدارک قطعی باشه . پیروانی شکایت کرده بعد پس گرفته دادستان پیگیری کرده عربشاهی محکوم شده و متاسفانه ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )