شاد کردن دل کدوم مردم؟
بازیکنان تیم جمهوری اسلامی، بی حجاب مزدور برای شما مردم هستند که دلشان را میتوانید شاد کنید ولی مردم واقعی هنوز در عزای بچه هایشان در سوگ نشسته اند برای آنها چه کردید؟ چفیه بستن برای مردم بیگانه را فراموش نکرده ایم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )