علی‌ کریمی‌: کاش الان بودید و به این سرباران...
علی‌ کریمی‌: کاش الان بودید و به این سرباران یاد میدادین که دفاع از جان و مال و ناموس مردم چگونه است؟!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )