با تشخیص خامنه ای اَبَر متخصص فوتبال، اسکویج، پررررر.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )