تقدیم به لیگ آخوندی سپاهی...
اگر شاهنشاه، ورزشگاه آریامهر را نمی ساخت، امروز کریس را کدوم ورزشگاه می بردید؟؟؟ شاهنشاه روحت شاد. ننگ بر #جمهوری_اسلامی _____

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )