انعکاس شکست استقلال در مناظرات انتخاباتی
این عکس به نظرم جالب اومد. یعنی میشد «فرا-رنگی» بهش نگاه کرد. دم سازنده‌ش هم گرم باحال بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )