علی پروین و .....
نمیدونم چرا یاد این شعر که ورد زبون یه خدابیامرزی بود افتادم : من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ....
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )