كارلوس كیروش
‏من دیگه نمیتونم تیم ملی رو بدون کیروش تصور کنم. کم کم باید بهش بگیم با لباس سفید اومدی با کفن سفید میری !!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )