تازه ترین رنکینگ فیفا
قابل توجه اساتیذ سترگ حاج رضایی، خیابانی، شاهرودی، دکتر ذوالفقارنچسب، ابراهیم خان قاسمپور دامة مزخرفاته، مایلی کهن و البته معدودی در این سایت که اسم نمیبرم چون همه میدونن. بفرمایید متلذذ شوید!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )