پیغام سیاسی مهدی ترابی
این به دست فیفا برسه ترابی محروم خواهد شد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )