فورو ایتالیکو
ورزشگاه بدون سقف والیبال در ایتالیا میزبان لهستان در لیگ جهانی بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )