ورزشگاه نیمه مسقف میانرود در شیراز
ورزشگاه در حال حاضر در حال ساخت میباشد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )