متحد بودن
متحد بودن رنگها مى تونه رنگى به نام رنگ ازادى بسازد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.