لیگ قهرمانان آسیا - گروه C


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱تراکتورسازی۶۴۰۲۱۰۳۷۱۲
۲الهلال (عربستان)۶۳۲۱۱۰۷۳۱۱
۳پاختاکور (ازبکستان)۶۳۱۲۱۰۹۱۱۰
۴الجزيره (امارات)۶۰۱۵۲۱۳۱۱-۱


جدول نتایج

پاختاکور(ازبکستان) ۲ ۲ الهلال(عربستان)
تراکتور ۴ ۰ الجزیره(امارات)
الجزیره(امارات) ۰ ۱ تراکتور
الهلال(عربستان) ۴ ۱ پاختاکور(ازبکستان)
پاختاکور(ازبکستان) ۱ ۰ تراکتور
الجزیره(امارات) ۱ ۱ الهلال(عربستان)
تراکتور ۲ ۰ پاختاکور(ازبکستان)
الهلال(عربستان) ۱ ۰ الجزیره(امارات)
الهلال(عربستان) ۰ ۲ تراکتور
الجزیره(امارات) ۱ ۳ پاختاکور(ازبکستان)
تراکتور ۱ ۲ الهلال(عربستان)
پاختاکور(ازبکستان) ۳ ۰ الجزیره(امارات)