۱۴ اسفند ۱۳۹۷ (5 March 2019)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ (6 April 2016)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ (15 March 2016)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ (22 April 2015)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اسفند ۱۳۹۳ (24 February 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟