۲۱ مرداد ۱۳۹۸ (12 August 2019)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ (5 August 2019)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ خرداد ۱۳۹۸ (29 May 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (20 May 2019)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟