۲۳ مرداد ۱۳۹۷ (14 August 2018)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ (2 April 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ اسفند ۱۳۹۶ (27 February 2018)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ (12 February 2018)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ (5 February 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ بهمن ۱۳۹۶ (29 January 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟