۱۹ آذر ۱۳۹۷ (10 December 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مهر ۱۳۹۷ (8 October 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۷ (25 September 2018)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ (3 September 2018)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ (14 August 2018)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟