سامان قدوس (مهاجم)
نام: سامان
نام خانوادگی: قدوس
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: آمیان فرانسه
سن: 25 سال
شماره پیراهن: 14
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )