کدوم عکسالعمل بامزه تره؟ یادآوری میکنم این عکسو بعد از پنالتی اوساگونا ملقب به اوستا هوا گرفتن
این عکس حدود ۲۰ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
به افتخار #بابا_مسعود
این عکس حدود ۲۰ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۲ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
‫آخرین پیروزی استقلال در داربی زمانی که نوکیا ۳۳۱۰ تازه به بازار آمده بود
این عکس حدود ۲۲ روز پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تونل دوست داشتن،، تونل زد براشون
این عکس حدود ۲۲ روز پیش توسط Arash47744774 فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مصدوم بود، واقعا مصدوم بود.. نرسیده بود به این بازی و نمیرسید ‌ با یه جلسه تمرین نصف‌و‌نیمه اومد ‌ شاید خیلی‌ها ندیده باشن ولی علی حتی قبل بازی نتونست درست گرم کنه و چند دیقه رو زمین خوابیده بود ‌ با مصدومیت و پای خراب ۹۰ دقیقه از جون مایه گذاشت و وسط زمین آقایی میکرد ‌ حواسمون هس آقای کریمی و ممنونیم
این عکس حدود ۲۲ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۲۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
سکوت میکنن؟ نه. حرف نمیزنن؟ نه. پ چی؟ میرن بغل #بابا_مسعود ته غار. ته ته ته غار
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
توپ ارسالی اوساگونا پیدا شد. #بابا_مسعود
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
چطورییی ۶ تایی، تو موقع غمت #بابا_مسعودته همدمت
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط nonoorKhan فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
https://www.the-afc.com/competitions/afc-asian-cup/news/bracket-challenge-ro16-sardar-younes
این عکس حدود ۲۵ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۵ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
با احتساب چهار ۳-۰ حکومتی بسود تیم استقلال
این عکس حدود ۲۷ روز پیش توسط persepolis17 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟