لیگ قهرمانان آسیا - گروه B

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱لخویا۶۴۲۰۱۵۶۹۱۴
۲استقلال‌خوزستان۶۲۳۱۶۵۱۹
۳الفتح(عربستان)۶۱۳۲۷۹۲-۶
۴الجزیره(امارات)۶۰۲۴۳۱۱۸-۲


جدول نتایج

استقلال‌خوزستان ۱ ۰ الفتح(عربستان)
لخویا ۳ ۰ الجزیره(امارات)
الفتح(عربستان) ۲ ۲ لخویا
الجزیره(امارات) ۰ ۱ استقلال‌خوزستان
استقلال‌خوزستان ۱ ۱ لخویا
الفتح(عربستان) ۳ ۱ الجزیره(امارات)
لخویا ۲ ۱ استقلال‌خوزستان
الجزیره(امارات) ۰ ۰ الفتح(عربستان)
الفتح(عربستان) ۱ ۱ استقلال‌خوزستان
الجزیره(امارات) ۱ ۳ لخویا
استقلال‌خوزستان ۱ ۱ الجزیره(امارات)
لخویا ۴ ۱ الفتح(عربستان)