لیگ قهرمانان آسیا - گروه B

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱لخویا۶۴۲۰۱۵۶۹۱۴
۲استقلال‌خوزستان۶۲۳۱۶۵۱۹
۳الفتح(عربستان)۶۱۳۲۷۹۲-۶
۴الجزیره(امارات)۶۰۲۴۳۱۱۸-۲


جدول نتایج

استقلال‌خوزستان ۱ ۰ الفتح(عربستان)
الدحیل(قطر) ۳ ۰ الجزیره(امارات)
الفتح(عربستان) ۲ ۲ الدحیل(قطر)
الجزیره(امارات) ۰ ۱ استقلال‌خوزستان
استقلال‌خوزستان ۱ ۱ الدحیل(قطر)
الفتح(عربستان) ۳ ۱ الجزیره(امارات)
الدحیل(قطر) ۲ ۱ استقلال‌خوزستان
الجزیره(امارات) ۰ ۰ الفتح(عربستان)
الفتح(عربستان) ۱ ۱ استقلال‌خوزستان
الجزیره(امارات) ۱ ۳ الدحیل(قطر)
استقلال‌خوزستان ۱ ۱ الجزیره(امارات)
الدحیل(قطر) ۴ ۱ الفتح(عربستان)