۱۲ خرداد ۱۴۰۱ (2 June 2022)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ خرداد ۱۴۰۱ (25 May 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اسفند ۱۴۰۰ (23 February 2022)
تا الان ۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟