۲۵ مهر ۱۳۹۸ (17 October 2019)
تا الان ۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۸ (30 September 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ فروردین ۱۳۹۳ (14 April 2014)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ بهمن ۱۳۹۲ (9 February 2014)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۲ (16 January 2014)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ دی ۱۳۹۲ (4 January 2014)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۳۹۲ (24 December 2013)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ آذر ۱۳۹۲ (14 December 2013)
تا الان ۶۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟