۱۲ خرداد ۱۳۹۸ (2 June 2019)
تا الان ۶۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۳ (7 April 2014)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ فروردین ۱۳۹۳ (27 March 2014)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۲ (10 February 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ بهمن ۱۳۹۲ (27 January 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۲ (16 January 2014)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۲ (11 January 2014)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ دی ۱۳۹۲ (4 January 2014)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۳۹۲ (24 December 2013)
تا الان ۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ آذر ۱۳۹۲ (20 December 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ آذر ۱۳۹۲ (6 December 2013)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟