۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
تا الان ۱۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ آبان ۱۴۰۰ (17 November 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مهر ۱۴۰۰ (12 October 2021)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ مهر ۱۴۰۰ (7 October 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ (11 June 2019)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ بهمن ۱۳۹۷ (25 January 2019)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۷ (22 January 2019)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۷ (16 January 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۷ (11 January 2019)
تا الان ۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ دی ۱۳۹۷ (7 January 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017)
تا الان ۹۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مهر ۱۳۹۵ (11 October 2016)
تا الان ۱۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۳ (31 January 2015)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ بهمن ۱۳۹۳ (26 January 2015)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟