۲۷ آبان ۱۳۹۳ (18 November 2014)
تا الان ۱۲۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ خرداد ۱۳۹۲ (18 June 2013)
تا الان ۱۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۱ (16 October 2012)
تا الان ۱۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟