شعر و صحبت‌های هالو درباره دختر آبی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
از شب تیره روز می‌زاید
آن سحر رفت، صبح می‌آید
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )