هاشمی‌مقدم: کیروش فوتبال ایران را جهانی کرد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر هاشمی‌مقدم کارشناس فوتبال در برنامه سوت درباره دستاورد کارلوس کیروش در تیم ملی ایران گفت: این مربی با عملکرد خوب خود فوتبال ایران را به دنیا شناساند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )