محو ۱۰ بازیکن کره‌ای با یک حرکت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
به لحظه قبل از به ثمر رسیدن گل و فرار مرحوم سیروس قایقران از میان بازیکنان کره ای توجه فرمایید
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )