حاشیه‌هاى مذهبی بازى ایران و كره‌جنوبی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
واقعاً شانس آوردیم كه این بازى برگزار شد، گویا كلى دلواپس داشته!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )