بهترین سیو تاریخ!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
حرکت هیگوئیتا رو که همه دیدیم یک طرف آمادگی گزارشگر برای همچین صحنه ای یک طرف. مقایسه میکنم با نمونه های وطنی و مزدک و پنالتی مسی و ... !
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )