صفحه شخصی: BabaBikhial


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۸۸ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵ ۰ ۱