ترک مبارزه توسط حمید سوریان

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
تحلیل فنی و رفتاری ترک مبارزه توسط دو کشتی گیر برجسته ایران در مسابقات جام دانکلوف بلغارستان
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )