ساخت ورزشگاه ۶۹ هزار نفره در امریکا در عرض ۲۹ ماه

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ساخت ورزشگاه ۶۹ هزار نفره در سانفرانسیسکو امریکا. مقایسه شود با ساخت ورزشگاه نقش جهان...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )