دستمزد ۶میلیاردی قلعه نوعی باکدام موفقیت!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
اتمسفر مربیگری در لیگ با تیم ملی متفاوت است و زمان زیادی در هفته بایست صرف تمرینات و مسابقه شود!؟
اما مگر تا ۸ ماه آینده چند فیفادی و اردو برگزار میشود که چنین دستمزدی دریافت می کنید!؟
مربی که سالها مدعی بود حق اش در تیم ملی تضیع شده است، بعد ۱۶سال به آرزوی خود رسید!؟مگر نمیگفتید خدمتگزار مردم هستید؟سالها از جمله مربیان بودید که رقم قراردادتان نجومی بوده است!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )