قعله‌نوعی بعد از ۲ ماه اسم‌فامیل، سرمربی تیم ملی شد!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
به گواه آرشیو در تمام مصاحبه ها و یادداشتها گفتم امیر قلعه‌نوعی گزینه اول فدراسیون بود و تمام اسامی بیشتر بازی رسانه‌ایی مدیران بود.
شاید توقع دارید فلیکس سانچز یا هروه رنارد می آمدند، زمین نداشتند بگویند بروید چمن الیاف تمرین کنند برای تعویض شورت پشت شمشاد بروند یا شلنگ سرپا دوش بگیرند؟ بازی تدارکاتی تحریم هستیم بغیر تیم ارباب پوتین هیچ کشور قبول نمی‌کند یا عراق لغو کرد برای هماهنگی بازی دیگه دل درد بگیرند؟ جای قلعه‌نوعی باشم بهترین کادر خارجی را استخدام می کنم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )