محسنی: برادران خادم ثابت كردند نظام آدمكش و فاسد است

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
خشایار محسنی با تمجید از برادران خادم درحمایت از مردم اعلام كرد كه رسول و امیررضاخادم نشان دادند این نظام فقط آدمكشی را می داند و بس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )