حیرانی: شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه برای رهبری است

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
محمد حیرانی با حمایت از كمپین وكالت به رضا پهلوی وی را بهترین گزینه مردم ایران نامید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )