محسنی: آقای عزیزی خودفروشی شما به نظام تمامی ندارد؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
خشایار محسنی در برنامه سوت با انتقاد شدید از برخی ورزشكاران آنها را مزدور نظام خواند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.