بحث وكالت به شاهزاده رضا پهلوی در برنامه سوت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
دربرنامه این هفته سوت كارشناسان به بررسی دادن وكالت ورزشكاران مشهور ایران به شاهزاده رضا بهلوی می پردازند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )