احترام / RESPECT (یک ویدئو فوق العاده زیبا)

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در قسمتی از این ویدئو حرکت زیبا تیم دانمارک در برابر ایران را میتوانید مشاهده کنید
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )