از شکست مقابل انگلیس تا پیروزی مقابل ولز

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
فوتبال یک مهارت باز است که حالا با قوانین جدید فیفا و محاسبات تمام لحظات تلف شده بیش از ۹۰دقیقه امکان هر رخدادی وجود دارد. تیم محافظه کار و ترسوی با ارنج کاملا تدافعی ایران در مقابل انگلیس با رها کردن حس ترس و ارنج بهتر توانست ولز را شکست دهد! براستی اراده و فعل بردن وقتی در بین بازیکنان باشد هر حریف تحت تاثیر قرار گیرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )