از شکست مقابل انگلیس تا پیروزی مقابل ولز

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
فوتبال یک مهارت باز است که حالا با قوانین جدید فیفا و محاسبات تمام لحظات تلف شده بیش از ۹۰دقیقه امکان هر رخدادی وجود دارد. تیم محافظه کار و ترسوی با ارنج کاملا تدافعی ایران در مقابل انگلیس با رها کردن حس ترس و ارنج بهتر توانست ولز را شکست دهد! براستی اراده و فعل بردن وقتی در بین بازیکنان باشد هر حریف تحت تاثیر قرار گیرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )