تبلیغات حکومتی؛ فوتبال و سلام فرمانده

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
واقعا آدم با دیدن این ویدئو متاسف میشه. ابتذال تا کجا؟! من سلطنت طلب نیستم ولی تولیدات فرهنگی زمان شاه و تحت نظارت فرح پهلوی رو مقایسه کنید با این خزعبلات. اصطلاحات بکار رفته توسط گزارش‌گر ارزشی که مثلا قراره برای کودکان الگو گفتاری قرار بگیره رو خودتون بشنوید: شتک شد، برگاش ریخت و ...
سیاست زشت و کثیفشون رو وارد فوتبال می‌کنند ولی وقتی از بازیکن راجع به کشتن هموطنانش توسط رژیم میپرسن، جیغ میکشن که فوتبال رو سیاسی نکنید. تمام ارکان وجودشون حقیر، چندش و تهوع آوره.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )