فوتبالیستهایی که دیگر محبوب مردم ایران نیستند!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
فوتبالیستهایی که امروز در پنت هاوس های گرانقیمت ساکن و با خودروهای چند میلیاردی تردد می کنند،ارزانترین سفرشان گرانترین هتل های دبی است و جشنهای تولد خود و خانواده ایشان که از تصاویر که در فضای مجازی وایرال می کنند مشخص است با این تورم حداقل چند میلیون برای یک مراسم کوچک هزینه می کنند از کجا به ایران ثروت و جایگاه رسیده اند؟
پاسخ کاملا مشخص و روشن است جیب همین مردم رنج کشیده که خود و جوانان برومندشان در کف خیابان ،دانشگاه و مدرسه فریاد برای آزادی سر می دهند و محکوم به اعدام ،زندان،شکنجه و سینه قبرستان می شوند!
آری امثال وحید امیری و مهدی ترابی که حکم شان مشخص است ،اما بازیکنی مانند حاج صفی ،کریم انصاریفر و عده ایی که به سن بازنشستگی رسیده اند و در صفحات مجازی دنبال کننده های فراوان دارند ۲تابعیت دارند،چرا حتی یک جمله در حمایت از مردم اقدام نمی کنند!؟
شاید برخی بگویند در جامعه بالغ دارای دموکراسی نبایست نظرات را تحمیل کرد و هر فرد اجازه دارد خود تصمیم بگیرد!
آری درست می گویید اما این نظریه متعلق به فوتبال انگلستان ،آلمان ،اسپانیا و سایرین است که فوتبال چرخه دولتی ندارد که سهم عمران و آبادانی،آموزش و رفاه مردم نقاط دور دست و حتی استان ها صرف چاق شدن
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )