احتمال حذف تیم ملی از جام جهانی!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
معلوم نیست چه گند بزرگی زدند که کامرانی التماس میکنه کسی فعلا حرفی نزنه که تیم حذف نشه از جام جهانی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )