صفحه شخصی: saamshakiba


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۵ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۲۰ (ببینید)
نظرات: ۱۲۵ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۰۸ ۱۵ ۵۷