صفحه شخصی: nima1nottingham1


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۸۷ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۸ ۷ ۱۸