به این میگن پاک کردن صورت مساله در روز روشن و در حد لا لیگا ! گریه و شیون هم آدم رو آروم نمیکنه وقتی‌ این چیز هارو میبینه ! آقای کفاشیان و دوستان عزیز که واسه فوتبال تصمیم میگیرید..... واسه چی‌ این کار رو کردید؟ مگه تیم‌های...