صفحه شخصی: hamidreza86


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۱۱ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵۱۳ ۴۵ ۱۲۰۰